13 Hours The Secret Soldiers of Benghazi 13 ชม. ทหารลับแห่งเบนกาซีIMDb
7.3
Year
Country


Director13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi หรือ 13 ชม. ทหารลับแห่งเบนกาซีผลงานแอ็คชั่นทริลเลอร์เรื่องล่าสุด ซึ่งดัดแปลงจากหนังสือ 13 Hours โดย มิทเชล ซัคคอฟ และเขียนบทโดย ชัค โฮแกน ซึ่งเป็นเรื่องราวของเจ้าหน้าที่ 6 นาย ซึ่งพยายามต่อสู้เพื่อปกป้องรักษาชีวิตของเจ้าหน้าที่ประจำสถานทูตอเมริกัน ในเบนกาซี ประเทศลิเบีย ในปี 2012 ครบรอบ 11 ปี จากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในช่วงเหตุการณ์วินาศกรรม 11 กันยายน 2001
7.2
2004

Troy ทรอย

2.7
2015

Andron: The Black Labyrinth ปริศนาลับวงกตมรณะ

6.5
2017

Murder on the Orient Express ฆาตกรรมบนรถด่วนโอเรียนท์เอกซ์เพรส

7.3
2016

13 Hours The Secret Soldiers of Benghazi 13 ชม. ทหารลับแห่งเบนกาซี