Spirited Killer ปลุกมันขึ้นมาฆ่า 4IMDb
4.2
Year
Country

Genres
กลุ่มนักเดินทางที่ไปเยือนป่าที่แปลกใหม่ของประเทศไทยถูกโจมตีอย่างฉับพลันโดยคนบ้าที่คว้าอาวุธหลายอาวุธ บางคนสามารถหลบหนีคนอื่นพินาศได้ คนบ้าคือ Spirited Killer ผู้อยู่อาศัยในป่าที่ฆ่าทุกคนที่ก้าวเข้าไปในป่าของเขา
5.0
2006

Ta-Kian ผีนางตะเคียน

6.2
2011

Bangkok Sweety ส.ค.ส. สวีทตี้

5.3
2009

Rahtree Revenge บุปผาราตรี 3.2

4.9
2012

Crazy Crying Lady คุณนายโฮ