6.3
2013

Under the Skin สวย สูบ มนุษย์

6.2
2011

Ironclad ทัพเหล็กโค่นอำนาจ

5.9
2013

Jobs สตีฟ จ็อบส์ อัจฉริยะเปลี่ยนโลก

6.2
2017

Unlocked ยุทธการล่าปลดล็อค

7.3
2006

Paris, Je t'aime มหานครแห่งรัก